1ο ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ MNAE

" δεν μπορείς να μάθεις τέχνη, ούτε να αποκτήσεις σοφία χωρίς εκπαίδευση " Δημόκριτος, 470-370 π.Χ.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

«Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός –Virtual Net Metering. Επέκταση και εποπτεία με χρήση εναέριων μέσων (drone) » 2η Φάση

Υποδράση 1.

Εποπτεία φωτοβολταϊκού συστήματος με εναέρια μέσα (Drone)

Υποδράση 2.

Δημιουργία ιστοσελίδας Wordpress του Σχεδίου Δράσης

Υποδράση 3.

Επέκταση υφιστάμενου φωτοβολταϊκού συστήματος

Μία νέα αρχή στα ΕΠΑΛ

Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» – «ΜΝΑΕ» είναι ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει μια δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, στη δημιουργία δικτύων υποστήριξης καθώς και σε συμπληρωματικές δράσεις. Εφαρμόστηκε πιλοτικά για το 2017- 2018 σε 9 σχολεία με στόχο τη διεύρυνσή του σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας την περίοδο 2018-2021. Είναι πολυδιάστατο γιατί αποτελείται από πολλαπλές διαφορετικές παρεμβάσεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και φιλόδοξο γιατί έχει σχεδιαστεί για να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Επαγγελματικά Λύκεια. Το «ΜΝΑΕ» εφαρμόζεται κυρίως στους μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές που έρχονται από το Γυμνάσιο και επιλέγουν το ΕΠΑ.Λ., στηρίζονται σε όλη τη διάρκεια της Α’ τάξης για μια ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΠΑΛ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube